Menú
interior sala d'estar detall LEO 1
LEO

Reforma integral casa entre mitgeres

El projecte treballa amb la idea del badiu (pati) com a espai envoltant, entra i surt de la planta baixa d'una forma lúdica, dibuixant noves formes de viure i relacionar-se amb l'exterior.

Reformar una casa antiga entre mitgeres sempre és un repte estimulant. Al llarg de la seva vida, la Casa Leo - construïda al segle XIX - havia patit nombroses reformes que havien anat modelant la seva estructura i la seva volumetria. Lluny d'amagar aquests vestigis constructius, el projecte dona protagonisme als antics murs de pedra i les mitgeres d'obra, afegint noves capes de materialitat i fent present la història en el dia a dia dels seus habitants. La casa Leo s'organitza al voltant d'un pati exterior que envolta i omple de llum el menjador, la cuina i la sala d'estar.

façana detall LEO 1

La casa Leo s'organitza al voltant d'un pati exterior que envolta i omple de llum el menjador, la cuina i la sala d'estar. Tota la planta baixa que queda envoltada d'exterior vegetal.

interior detall LEO 1

Obrim finestres a diferents façanes per guanyar profunditat i llum natural als diferents espais.

cuina oberta detall LEO 1

La cuina oberta com a espai central, organitza la planta baixa i promou la vida quotidiana al seu voltant.

menjador detall LEO 1

La llum, tema central del projecte casa Leo.

escala i finestra detall LEO
lluernari central detall LEO
habitació de nens projecte LEO

Un gran lluernari central recull la llum natural i la distribueix a través de la nova caixa d'escala. Aquest ampli espai central es converteix així en un distribuidor de claror que arriba a totes les estances a través de grans obertures als murs de l'escala.

Es diferenciant allò que existia d'allò que hem incorporat nou, de manera que podem llegir la història de transformació de l'habitatge a través dels seus materials.

pati que envolta la vivenda

L'interior de l'escala es materialitza amb un bloc de formigó alleugerit -Ytong- amb grans propietats d'aïllament tèrmic i acústic i aporta una nova textura als materials existents.

espai intermig escala amb joguines

Altres projectes