ALE

Reforma interior habitatge

PER

Edifici Plurifamiliar a Sant Pere

BAD

Edifici Plurifamiliar a Badia

PIC

Construcció d'edifici plurifamiliar

RIV

Reforma integral habitatge

ALE

Adequació jardí i piscina

COM

Projecte ampliació habitatge

MAR

Projecte habitatge unifamiliar

MOR

Reforma parcial pis

AME

Projecte disseny interior